RENOVERING

Behöver din veteranbil en helrenovering?

Vare sig det är tillbaka till det skick den hade när den rullade ut ur fabriken eller ännu bättre – eller möjligen behålla patina men gå igenom allt annat, då kan vi hjälpa till.

Från planering innan start, till slutkontroll och bilprovning arbetar vi tillsammans med Dig för att få bilen till det du vill ha.

Hela processen fotodokumenteras – och tillsammans med månatliga detaljerade fakturor, information om viktiga steg samt kvartalsavstämningar gör att du har full kontroll på hela renoveringen från start till mål.

Kontakta oss

Does your classic need a complete renovation?

Whether it is back to the condition it had when it rolled out of the factory or even better – or possibly retaining patina but going through everything else, then we can help.
From planning before start, to final inspection and car testing, we work with you to get the car to what you want.
The entire process is photo-documented – and together with monthly detailed invoices, information on important steps and quarterly reconciliations, you have complete control over the entire renovation from start to finish

Välkommen till Aston Hill

FÖR BILÄGARE SOM BRYR SIG

Kontakta oss