SERVICE

Aston Hill är en fullserviceverkstad på Lidingö, Stockholm där vi tar hand om din bil.

Vi har fasta servicepriser för alla modeller från DB7 och framåt.

All service görs enligt ”Aston Martin maintenance schedules” och självklart kontrollerar vi om något annat utöver service behövs och meddelar Er.

Aston Hill använder bara originaldelar och rekommenderande oljor etc.
Vi servar självklart inte bara moderna Aston Martin bilar utan alla modeller från förkrigare och framåt. Det spelar ingen roll vilken Aston Martin du äger, vi sköter servicen på din bil oavsett modell och årtal.

Vi kan även ombesörja skyddad transport till och från vår verkstad från hela Sverige om så önskas.

Aston Hill is a full service workshop in Lidingö, Stockholm where we take care of your car.

We have fixed service prices for all models from DB7 onwards.

All services are done according to “Aston Martin maintenance schedules” and of course we check if anything other than service is needed and notify you. Aston Hill uses only original parts and all recommended fluids. Of course, we serve not only modern Aston Martin cars but all models from pre-war onwards. It does not matter which Aston Martin you own, we take care of the service of your car regardless of model and year. We can also provide protected transport to and from our workshop from all over Sweden if desired.

Välkommen till Aston Hill

FÖR BILÄGARE SOM BRYR SIG

Kontakta oss